WAT DOEN WIJ?

WAT IS BEWINDVOERING?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te administreren, te beheren en te beschermen.

WAT DOET EEN BEWINDVOERDER VOOR EEN CLIËNT?

De taken van een bewindvoerder:

 • opstellen maandoverzicht
 • beheren bankrekeningen & alle betalingen
 • behandelen dagelijkse post
 • contact gemeenten/Belastingdienst e.a. instanties
 • contact GGZ/mentor/(woon)begeleiding
 • verrichten betalingen
 • uitkerings- of inkomensreparatie
 • aanvragen bijzondere bijstand: bewindvoerderskosten/eigen bijdrage CAK/andere kosten die noodzakelijk zijn
 • checken verzekeringen: WA-inboedel-uitvaart
 • declaratie van ziektekosten
 • Toeslagen Belastingdienst aanvragen/wijzigen
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen indien mogelijk
 • aanvragen gemeentelijke minimaregelingen
 • aangifte Inkomstenbelasting Box 1
 • afleggen rekening & verantwoording (verslag) aan de kantonrechter
 • werken aan zelfredzaamheid van cliënt (indien mogelijk)

 

Rol bewindvoerder: bescherming van de rechthebbende, namens/naast/soms ’tegen’ de rechthebbende, doel is financieel overeind houden/krijgen, beschermen van vermogen rechthebbende, gericht op vermogensrechtelijke kant van de zaak, het contact is zakelijk.

Rol hulpverlener: gericht op immaterieel welzijn van cliënt, langdurig contact, gericht op relatie/harmonie, doel: cliënt zelf overeind te houden en helpen, hulpverlener staat naast, achter de cliënt, het contact is persoonlijk.

Naast deze taken kan de bewindvoerder helpen met de aanpak van schulden.

 

Werkzaamheden schuldenproblematiek:

 • inventariseren & analyseren schulden
 • aanschrijven schuldeisers
 • contact schuldeisers
 • indien mogelijk betalingsvoorstellen doen en invoeren
 • opstarten minnelijk schuldhulpverleningstraject
 • aanvragen wettelijke schuldsanering (Wsnp)
 • communicatie schuldhulpverleners/Wsnp-bewindvoerders
 • bezoeken rechtbank Wsnp-zittingen

 

Informatieblad

Wat voor juridische maatregel is bewindvoering nu precies?
Klik hier om de officiële brochure van de overheid te lezen of te downloaden.